Sê nie ekskuus vir verlede

SÊ NIE EKSKUUS VIR VERLEDE
Oosterlig, Briewekolom
Pieter Buys

Dit is met skok en teleurstelling dat ek verneem dat die leiers van die NG Kerk ’n skuldbelydenis teenoor biskop Desmond Tutu en andere afgelê het.

Verandering wat betref die staatkundige toekoms in hierdie land het moontlik geword omdat sekere omstandighede, soos byvoorbeeld die ineenstorting van die kommunisme, dit moontlik gemaak het. Die tyd het ryp geword vir sulke verandering, maar ek vind dit vreemd en verregaande dat nog ekskuus vir die verlede gevra moet word.

Daar is ’n nuwe tendensie besig om pos te vat, wat tipies was van Westerse lande in die sestigerjare ná kolonialisme, naamlik dat ons nou skielik ’n skuldgevoel oor die verlede moet hê, asof die verlede en dit wat deur ons ouers en onsself tot stand gebring is, verkeerd en sondig was.

Wat in die verlede gebeur het, was nodig en die Afrikaner het vir geen oomblik nodig om ekskuus te vra vir die verlede nie. Die Afrikaner kan trots wees op dit wat hy in hierdie land tot stand gebring het. Tereg kan gesê word dat gesondheidsdienste en ander lewenstandaarde hier beter is as in die res van Afrika.

Wat het in die res van Afrika tot stand gekom na onafhanklikheid? In die meeste lande is nie sprake van ’n werklike demokrasie nie, die meerderheid is eenpartystate en hul bevolkings sterf daagliks by die duisende van honger. Moet ons nou ekskuus vra omdat dit hier nie ook so gaan nie?

Die optrede van byvoorbeeld die blanke Australiërs teenoor die inboorlinge, of die Amerikaners teenoor die Indiane laat veel meer te wense oor. Bieg hierdie mense hul skuld? Was daar al ooit sprake dat hierdie mense ’n skuldbelydenis moet doen?

Namens wie het die leiers van die NG Kerk hierdie skuldbelydenis gedoen? As hulle vir my sê hulle doen dit namens hul lidmate, wil ek vir hulle sê dit is, om die minste daarvan te sê, aanmatigend.

Ek wil ’n versoek tot hulle rig om eers seker te maak oor ’n saak soos hierdie voordat hulle namens ons wil uitspraak gee, omdat hulle deur sulke optrede ons kerk skade aandoen.

Ek wil my ten volle van hierdie skuldbelydenis distansieer.